Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief inzake aanbieding kabinetsreactie Groenboek “Een 2030 raamwerk voor Klimaat- en Energiebeleid" (COM (2013) 169) (EK, GK)19 december 2013
hoort bij ... E130018 - Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030
afkomstig van ... Ministerie van Infrastructuur en Milieu