Milieuraad (21.501-08); brief regering; Geannoteerde agenda van de Milieuraad op 13 december 2013 en een voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevinginitiatieven op het terrein van Infrastructuur en Milieu (TK, 492)25 november 2013
hoort bij ... E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030
E130061 - Commissiemededeling: Programma "Schone lucht voor Europa"
afkomstig van ... Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bijlage