Brief staatssecretaris I&M met uitstel beantwoording vragen commissie van 16 oktober 20136 november 2013
hoort bij ... E130018 - Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030
afkomstig van ... Ministerie van Infrastructuur en Milieu
kenmerk IENM/BSK-2013/255219