Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief aan de staatssecretaris I&M over de concept-kabinetsreactie op het Groenboek "Een 2030 raamwerk voor klimaat-en energiebeleid" (word gepubliceerd onder 22.112)16 oktober 2013
hoort bij ... E130018 - Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030
afkomstig van ... Commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening
kenmerk 153203.02u