Brief minister van Financiën met antwoorden op vragen over Richtlijnvoorstel over nauwere samenwerking op het gebied van een financiële transactiebelasting (onderdeel kamerstuk 32.013, E)1 oktober 2013
hoort bij ... E130013 - Richtlijnvoorstel tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties (FTT)
afkomstig van ... Ministerie van Financiën
kenmerk AFP/2013/252 U