Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief inzake aanbieding concept kabinetsreactie groenboek ‘Een 2030 raamwerk voor klimaat- en energiebeleid’ (COM(2013)169) (EK, GF)19 september 2013
hoort bij ... E130018 - Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030
afkomstig van ... Ministerie van Infrastructuur en Milieu