EU-voorstel: wetgevingsvoorstellen voor harmonisatie en uitbreiding van periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (waaronder APK-keuringen) (33.431); brief inzake vervolgreactie op het gemotiveerd advies (subsidiariteit) over COM (2012)380, COM (2012)381 en COM (2012) 382 (EK, E)17 juli 2013