Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief over het uitstel van de kabinetsreactie op het Groenboek klimaat en energie (EK, GD)26 juni 2013
hoort bij ... E130018 - Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken