Milieuraad (21.501-08); brief regering; Aanbieding van het verslag van de Informele Milieuraad die werd gehouden op 22 en 23 april 2013 te Dublin (TK, 460)14 mei 2013
hoort bij ... E130018 - Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030
afkomstig van ... Ministerie van Infrastructuur en Milieu