EU-voorstel: wetgevingsvoorstellen voor harmonisatie en uitbreiding van periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (waaronder APK-keuringen) (33.431); brief inzake reactie Europese Commissie op subsidiariteitsbezwaar EK op voorstellen APK (EK, C)14 mei 2013