Brief aan de minister van Financiën over het Richtlijnvoorstel tot uitvoering van de nauwere samenwerking FTT (onderdeel kamerstuk 32.013, E)17 april 2013
hoort bij ... E130013 - Richtlijnvoorstel tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties (FTT)
afkomstig van ... Commissie Financiën
kenmerk 152664u