Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 9 april 20139 april 2013