Milieuraad (21.501-08); brief regering; Geannoteerde agenda informele Milieuraad 22-23 april 2013 (TK, 455)2 april 2013
hoort bij ... E130018 - Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030
afkomstig van ... Ministerie van Infrastructuur en Milieu