Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM(2013)48 (33.602); brief inzake Fiche 4: Mededeling Strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie (EK 22.112 / 33.602, GC)15 maart 2013