Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM(2013)48 (33.602); brief inzake Fiche 3: Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging (EK 22.112 / 33.602, GB)15 maart 2013