Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 maart 20135 maart 2013