Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief Kamer; Brief aan de minister van BuZa t.g.v. het door de Kamer vastgestelde overzicht prioritaire voorstellen uit Wetgevings- en Werkprogramma voor 2013 van de Europese Commissie (TK, 1573)20 december 2012