Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief commissie; Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2013, alsmede een concept-aanbiedingsbrief aan de regering (TK, 1522)17 december 2012