Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 27 november 201227 november 2012