Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake herziening verordening Brussel I20 januari 2012
hoort bij ... E100079 - Voorstel voor herziening van verordening Brussel I
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie
kenmerk 5720890/11/6 (onderdeel van Kamerstuk 32.582, D)