Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over de ontwikkelingen van een Europees TFTS9 januari 2012
hoort bij ... E110041 - Mededeling over een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie
kenmerk 5721569/12 (onderdeel van Kamerstuk 33.093, B)