Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: richtlijn betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten COM(2011)714 (33.117); brief inzake informatievoorziening nieuwe commissievoorstellen (EK 22.112 / 33.117, EX)23 december 2011