EU-Voorstel: Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I) (COM(2011)748) (32.582); brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie als reactie op de bezwaren van de Staten-Generaal op het voorstel herziening verordening Brussel I (EK, C / TK nr. 6)4 november 2011