Brief aan de minister van Veiligheid & Justitie inzake de Commissiemededeling over een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering



2 november 2011
hoort bij ... E110041 - Mededeling over een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering
afkomstig van ... Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
kenmerk 149436.u (onderdeel van Kamerstuk 33.093, A)