Brief van de minister Immigratie & Asiel in reactie op de brief over toezeggingen Raadsdocumenten en brief over richtlijnvoorstellen31 oktober 2011