Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister voor Immigratie en Asiel over onderwerpen die aan bod komen tijdens de JBZ-Raad van 27 en 28 oktober 201125 oktober 2011