Bijlage bij de brief met aanvullende informatie JBZ-Raad september 2011 van de minister van Veiligheid en Justitie; PNR overeenkomst tussen EU en Australië14 oktober 2011