EU-voorstel: herzien richtlijnvoorstel betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale-beschermingsstatus COM(2011)319 (33.081), EU-voorstel: herzien richtlijnvoorstel tot vaststelling van normen voor de opvang van asielzoekers COM(2011)320 (33.082); brief inzake het herziene voorstel voor de Opvangrichtlijn COM(2011)320 en het herziene voorstel voor de Procedurerichtlijn COM(2011)319 (EK 33.081 / 33.082, B)7 oktober 2011