Brief aan de minister voor Immigratie en Asiel inzake toezegging Raadsdocumenten en brief over richtlijnvoorstellen16 september 2011
hoort bij ... E110028 - Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn
E110027 - Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn
E100010 - voorstel voor wijziging Frontex-verordening
afkomstig van ... Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
kenmerk 146627.03u (onderdeel van Kamerstuk 32.317, BA)