Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-mededeling: Een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering: beschikbare opties COM(2011)429 (33.093); brief met BNC-fiche inzake de mededeling Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering. (EK 22.112 / 33.093, EN)5 september 2011