Ontwikkelingsraad (21.501-04); verslag van de informele OS-Raad op 14 en 15 juli 2011 (TK, nr. 135)21 juli 2011
hoort bij ... E110035b - Het Europees Ontwikkelingsfonds in het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken