Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad, Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juli 20115 juli 2011