Ontwikkelingsraad (21.501-04); brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de geannoteerde agenda van de informele OS-Raad op 14 en 15 juli 2011 (TK, nr. 133)5 juli 2011
hoort bij ... E110035b - Het Europees Ontwikkelingsfonds in het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken