Brief van de minister voor Immigratie en Asiel inzake subsidiariteitsbezwaren bij het voorstel voor een richtlijn seizoenarbeid27 juni 2011
hoort bij ... E100039 - Voorstel voor een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders
afkomstig van ... Ministerie van Binnenlandse Zaken
kenmerk 5697660/11 (gedrukt als 32.452, G)