EU-voorstel: Verordening voor de teelt van GGO-gewassen (32.472); brief van de staatssecretaris EL&I over compromisvoorstel Hongaars Voorzitterschap inzake teelt GGO-gewassen (TK, nr. 10)17 mei 2011