Brief aan de minister voor Immigratie en Asiel inzake subsidiariteitsbezwaren voorstel richtlijn seizoenarbeid10 mei 2011
hoort bij ... E100039 - Voorstel voor een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders
afkomstig van ... Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie voor Justitie
JBZ-commissie Eerste Kamer
kenmerk 147150.07u (gedrukt als 32.452, G)