Nationaal hervormingsprogramma 2011 (in het kader van de Europa2020-strategie)15 april 2011
hoort bij ... E110001 - Voorstel voor een besluit betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
kenmerk A/BE / 11056476