EU-Voorstel: Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I) (COM(2011)748) (32.582); brief van de TK commissie Europese Zaken aan de voorzitter van de TK met advies parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen (TK, nr. 4)3 maart 2011