EU-Voorstel: Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I) (COM(2011)748) (32.582); brief aan de Europese Commissie met subsidiariteits- en proportionaliteitsbezwaren inzake herziening verordening Brussel I (EK, B/ TK, nr. 3)17 februari 2011