Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten van de Europese Unie15 februari 2011
hoort bij ... E110001 - Voorstel voor een besluit betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
afkomstig van ... Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
kenmerk 147914U (gedrukt als 32638, A)