Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 februari 20118 februari 2011