Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 februari 20111 februari 2011