Brief van de minister voor Immigratie en Asiel over tijdelijke overplaatsing binnen een concern27 januari 2011
hoort bij ... E100040 - Voorstel voor een richtlijn voor tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van werknemers uit derde landen
afkomstig van ... Ministerie van Binnenlandse Zaken
kenmerk 5675077/10 (gedrukt als 32594, A)