Brief van de minister van Veiligheid en Justitie inzake aanvallen op informatiesystemen30 november 2010
hoort bij ... E100054 - Voorstel voor een richtlijn over aanvallen tegen informatiesystemen ter vervanging van kaderbesluit 2005/222/JBZ
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie
kenmerk 5676932/10/6 gedrukt als 32580 A