Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief met de kabinetsreactie Commissiemededeling EU-begrotingsevaluatie (TK, nr. 1093)19 november 2010
hoort bij ... E100058 - Commissiemededeling: evaluatie van de EU-begroting
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk DIE-1336/10