Brief aan de minister van Immigratie en Asiel inzake intra corporate transferees26 oktober 2010
hoort bij ... E100040 - Voorstel voor een richtlijn voor tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van werknemers uit derde landen
afkomstig van ... Commissie voor Justitie
JBZ-commissie Eerste Kamer
kenmerk 147150.05u (gedrukt als 32594, A)