Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief met BNC-fiche inzake het recht op informatie in strafprocedures (TK, nr. 1058)6 september 2010
hoort bij ... E100043 - Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk DIE-953/2010