Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief met BNC-fiche inzake richtlijn verblijf van onderdanen van derde landen bij overplaatsing (TK, nr. 1059)6 september 2010
hoort bij ... E100040 - Voorstel voor een richtlijn voor tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van werknemers uit derde landen
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk DIE-953/2010