Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief met BNC-fiche inzake wijziging eerdere verordening Frontex (TK, nr. 1013)21 april 2010
hoort bij ... E100010 - voorstel voor wijziging Frontex-verordening
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken