Brief minister over de Commissiemededeling over toepassing van Richtlijn 2004/23/EG8 maart 2010